Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Josef Bláha, blahajosef3(at)seznam.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Traumakurz

Traumakurz

Dvě prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV Praha 10 . První prezentace se zabývá celkovou problematikou popáleninového úrazu, úrazů chemických, elektrotraumat a chladového postižení. Druhá prezentuje shrnuje současný stav poznatků o hojení popáleninového traumatu od úrazu až po rozvoj trvalých následků. Ostatní materiály se zabývají jednotlivými fázemi vzniku a léčby popálenin.

 
autor: Josef Bláha, Monika Tokarik | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 6.5.2011 | Creative Commons License

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace síťovaným transplantátem 3) Avulze 4) Meshování autotransplantátů 5) Suicidium elektrickým proudem

 
autor: Josef Bláha | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 25.11.2010 | poslední úpravy: 5.2.2011 | Creative Commons License