Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Doc. MUDr. Lucie Bankovská - Motlová, PhD., motlova(at)pcp.lf3.cuni.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Psychiatrické vyšetření

Psychiatrické vyšetření

DVD Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komplexního psychiatrického vyšetření: detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku poruch nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a pozornosti. Pro snadnější orientaci je záznam rozčleněn do kapitol a opatřen titulky s relevantními informacemi. Toto dílo nelze využívat ke komerčním účelům a nelze zasahovat do jeho obsahu.

 
autor: Lucie Bankovská - Motlová, Martin Řepa | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 30.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011 | Creative Commons License